JAPANESE LESSON  TAIWANESE LESSON
 You can learn to hear the voice
はじめに
1)
 
 
 
  
2)
  
3)
 
4)
  
 
 
  
 
 
5)
 
  
 
6)
 
7)
 
8) もっと単語
  
 
 
 
 
 
 
 
 
9)
 
 
 
7)Incident and accident 
  Sự cố và tai nạn / เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการเกิดอุบัติเหตุ / Olay ve kaza / Störungen und Unfällen
  Incidents et accidents / Incidentes y accidentes
 
日本語
Japanese/English
台湾国語
Taiwan Chinese
台湾語
Taiwanese
日本語
Japanese/English
台湾国語
Taiwan Chinese
台湾語
Taiwanese
日本語
Japanese/English
台湾国語
Taiwan Chinese
台湾語
Taiwanese
警察署
けいさつしょ
Police station
警察局
台湾語
交番
こうばん
Police box
派出所
台湾語
警察官
けいさつかん
Policeman
警察
台湾語
 trạm cảnh sát
 สถานีตำรวจ
 polis karakolunu
 Polizeistation
 poste de police
 comisaría de policía
 hộp cảnh sát
 กล่องตำรวจ
 Polis kutusu
 Police Box
 cuadro de Policía
 cuadro de Policía
 Nhân viên cảnh sát
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 polisler
 Polizeibeamte
 les agents de police
 Los agentes de policía
交通事故
こうつうじこ
Traffic accident
車禍
台湾語
パトカー
ぱとかー
Police car
警車
台湾語
サイレン
さいれん
Siren
警笛
台湾語
 tai nạn giao thông
 อุบัติเหตุจราจร
 trafik kazası
 Verkehrsunfall
 accident de la circulation
 accidente de circulación
 xe tuần tiểu
 รถตำรวจ
 devriye arabası
 Streifenwagen
 voiture de patrouille
 coche-patrulla
 nhân ngư
 ไซเรน
 siren
 Sirene
 sirène
 sirena
交通信号
こうつうしんごう
Traffic light
紅綠燈
台湾語
交差点
こうさてん
Crossing
十字路口
台湾語
横断歩道
おうだんほどう
Pedestrian crossing
行人穿越道
台湾語
 tín hiệu giao thông
 สัญญานไฟ
 trafik sinyali
 Lichtsignalanlagen
 Feux de circulation
 señal de tráfico
 Intersection
 สี่แยกไฟแดง
 kesişim
 Kreuzung
 intersection
 intersección
 mang lại đây để Peds
 ทางม้าลาย
 Yayalara yol verin
 Fußgängern Vorrang gewähren
 ici Cédez le Passage aux Piétons
 Ceda el paso a los peatones
喧嘩
けんか
Quarrel
吵架
台湾語
押し売り
おしうり
Coercive selling
強迫推銷
台湾語
すり
Pickpocket
扒手
台湾語
 dao đục
 ทะเลาะ
 kavga
 quarrel
 querelle
 pelea
 khó bán
 ขายยาก
 sert satmak
 schwer zu verkaufen
 difficile à vendre
 difícil de vender
 người móc túi
 นักล้วงกระเป๋า
 yankesici
 Taschendieb
 voleur à la tire
 carterista
強盗
ごうとう
Robbery
強盜
台湾語
詐欺
さぎ
Fraud
詐欺
台湾語
盗む
ぬすむ
Steal

台湾語
 cướp tài
 โจรกรรม
 soygun
 Raubüberfall
 vol qualifié
 robo a mano
 Scam
 การหลอกลวง
 aldatmaca
 Betrug
 arnaque
 estafa
 ăn cắp
 ขโมย
 top çalma
 stehlen
 voler
 robar
ひったくり
Snatching
搶奪
台湾語
逃走
とうそう
Escape
逃走
台湾語
ナイフ
ないふ
Knife

台湾語
 Purse-giật
 กระเป๋าขโมย
 kapkaç
 Purse Raub
 l'arraché
 monedero-robo
 nơi nghỉ ngơi
 ได้รับไป
 Kurtulmak
 wegkommen
 partir
 escapar
 dao
 มีด
 bıçak
 Messer
 couteau
 cuchillo
ピストル
ぴすとる
Pistol

台湾語

 
 

台湾語

 
 

台湾語
 súng lục
 ปืนพก
 tabanca
 Pistole
 pistolet
 pistola
 xe tuần tiểu
 รถตำรวจ
 devriye arabası
 Streifenwagen
 voiture de patrouille
 coche-patrulla
 Nhân viên cảnh sát
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 polisler
 Polizeibeamte
 les agents de police
 Los agentes de policía
自動車保険
じどうしゃほけん
Automobile insurance
汽車保險
台湾語
示談
じだん
Private settlement
私下和解
台湾語
犯罪
はんざい
an offensea crime
犯罪
台湾語
 bảo hiểm xe hơi
 ประกันภัยรถยนต์
 Araba sigortası
 Autoversicherung
 L'assurance automobile
 El seguro de coche
 Out-of-court
 ออกจากศาล
 Out-of-mahkeme
 Private Siedlung
 règlement privé
 liquidación privada
 tội ác
 อาชญากรรม
 suç
 Verbrechen
 crime
 crimen
計画的
けいかくてき
Premeditated
有計畫的
台湾語
偶発的
ぐうはつてき
Accidental
偶發的
台湾語
突発的
とっぱつてき
Sudden
突發的
台湾語
 lên kế hoạch
 ตามแผน
 planlı
 geplant
 prévu
 planificado
 do tai nạn
 โดยบังเอิญ
 Kaza sonucu
 zufällig
 accidentel
 accidental
 bất ngờ
 ฉับพลัน
 ani
 plötzlich
 soudain
 repentino
汚職
おしょく
Corruption
貪污
台湾語
飲酒運転
いんしゅうんてん
Drink-driving
酒後駕車
台湾語
迷惑自転車
めいわくじてんしゃ
Nuisance bicycle
造成困擾的自行車
台湾語
 tham nhũng
 คอรัปชั่น
 bozulma
 Korruption
 corruption
 corrupción
 say rượu lái xe
 เมาแล้วขับรถ
 içilir sürüş
 Trunkenheit am Steuer
 alcool au volant
 conducir ebrio
 Annoying xe đạp
 จักรยานที่น่ารำคาญ
 Sıkıcı bisiklet
 ärgerlich Fahrrad
 Annoying vélo
 bicicleta Annoying
日本語
Japanese/English
台湾国語
Taiwan Chinese
台湾語
Taiwanese
日本語
Japanese/English
台湾国語
Taiwan Chinese
台湾語
Taiwanese
日本語
Japanese/English
台湾国語
Taiwan Chinese
台湾語
Taiwanese
放置自転車
ほうちじてんしゃ
Illegally parked bicycle
被遺棄的自行車
台湾語
駐車禁止
ちゅうしゃきんし
No parking
禁止停車
台湾語
駐車違反
ちゅうしゃいはん
Parking violation
違規停車
台湾語
 xe đạp bị bỏ rơi
 ที่ถูกทอดทิ้งจักรยาน
 Terk bisiklet
 Verlassene Fahrräder
 vélos abandonnés
 bicicletas abandonadas
 không đậu xe
 ไม่มีที่จอดรถ
 Park Yapılmaz
 Kein Parken
 Parking Interdit
 No Estacionar
 vi phạm đậu xe
 การละเมิดที่จอดรถ
 park ihlali
 Parkverbot
 Parking violation
 Aparcamiento violación
犯罪組織
はんざいそしき
Crime syndicate
犯罪組織
台湾語

つみ
Crime
罪行
台湾語

ばつ
Punishment
懲罰
台湾語
 tội phạm có tổ chức
 การก่ออาชญากรรม
 organize suç
 Verbrechersyndikat
 syndicat du crime
 sindicato del crimen
 tội
 บาป
 günah
 Sünde
 péché
 pecado
 trừng trị
 การลงโทษ
 ceza
 Strafe
 châtiment
 castigo
加害者
かがいしゃ
Assailant
加害者
台湾語
被害者
ひがいしゃ
Victim
被害者
台湾語
目撃者
もくげきしゃ
Eyewitness
目擊者
台湾語
 người phạm tội
 ผู้กระทำผิด
 fail
 Täter
 assaillant
 atacante
 nạn nhân
 เหยื่อ
 kurban
 Opfer
 victime
 Víctimas
 người chứng nhân
 ผู้เห็นเหตุการณ์
 görgü tanığı
 Augenzeuge
 témoin oculaire
 testigo ocular
証人
しょうにん
Witness
證人
台湾語
証言
しょうげん
Testimony
證言
台湾語
黙秘
もくひ
Silence
緘默
台湾語
 nhân chứng
 พยาน
 tanık
 Zeuge
 témoin
 testigo
 lời khai
 คำเบิกความ
 tanıklığı
 Zeugenaussage
 témoignage
 testimonios
 giữ im lặng
 ยังคงเงียบ
 sessiz kalma
 schweigen
 garder le silence
 permanecer en silencio
黙秘権
もくひけん
The right of silence
緘默權
台湾語
裁判官
さいばんかん
Judge
法官
台湾語
弁護士
べんごし
Lawyer
律師
台湾語
 quyền giữ im lặng
 สิทธิที่จะยังคงเงียบ
 sessiz kalma Sağ
 Recht zu schweigen
 droit de garder le silence
 derecho a permanecer en silencio
 thẩm phán
 ผู้พิพากษา
 yargıç
 Richter
 juge
 juez
 luật sư
 ทนายความ
 avukat
 Anwalt
 avocat
 abogado
検事
けんじ
Public prosecutor
檢察官
台湾語
陪審員
ばいしんいん
Jury
陪審員
台湾語
傍聴人
ぼうちょうにん
court spectators
旁聽者
台湾語
 công tố viên
 ฝ่ายโจทก์
 Savcı
 Ankläger
 procureur
 El fiscal
 hội thẩm
 ลูกขุน
 jüri üyesi
 Geschworene
 jurée
 jurados
 khán giả
 ผู้ฟัง
 seyirci
 Gericht Zuschauer
 spectateurs judiciaires
 espectadores judiciales
裁判所
さいばんしょ
Court
法院
台湾語
拘束
こうそく
Prison
拘捕
台湾語
刑務所
けいむしょ
Prison
監獄
台湾語
 tòa án
 ศาล
 mahkeme
 Gericht
 tribunal
 corte
 Ghế Nâng
 ความยับยั้งชั่งใจ
 Yolcu emniyet
 Zurückhaltung
 retenue
 comedimiento
 nhà tù
 คุก
 cezaevi
 Gefängnis
 prison
 prisión
刑期
けいき
The prison term
刑期
台湾語
禁錮
きんこ
Imprisonment
監禁
台湾語
服役
ふくえき
Penal servitude
坐牢
台湾語
 hạn tù
 คุกระยะ
 cezaevi terimi
 Haftzeit
 Peine d'emprisonnement
 Periodo de prisión
 tống giam
 การจำคุก
 hapis cezası
 Gefangenschaft
 emprisonnement
 encarcelamiento
 nô lệ hình sự
 ทาสกฎหมายอาญา
 kürek cezası
 Zuchthausstrafe
 servitude pénale
 trabajos forzados
有罪
ゆうざい
Guilt
有罪
台湾語
無罪
むざい
Innocence
無罪
台湾語
冤罪
えんざい
False accusation
被誣告
台湾語
 có tội
 ความรู้สึกผิด
 suçluluk
 Schuldig
 culpabilité
 culpa
 ngây thơ
 ความไร้เดียงสา
 masumiyet
 Unschuld
 innocence
 inocencia
 vu khống
 ข้อกล่าวหาเท็จ
 Yanlış suçlama
 falsche Anschuldigung
 fausse accusation
 falsa acusación
執行猶予
しっこうゆうよ
Stay of execution
緩刑
台湾語
釈放
しゃくほう
The release
釋放
台湾語
後見人
こうけんにん
Guardian
監護人
台湾語
 thời gian tập sự
 การคุมประพฤติ
 denetimli serbestlik
 Bewährung
 probation
 libertad condicional
 phóng thích
 ปล่อย
 serbest bırakma
 Die Freigabe
 la libération
 la liberación
 người bảo vệ
 ผู้พิทักษ์
 vasi
 Vormund
 tuteur
 guardián
Copyright (C) 2012- Syusendou All rights reserved.